محصولات  پریفرم

پریفرم 23.5 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: 12000 عدد

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : 23.5

ارتفاع پریفرم: 105 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : 810gr - 900ml

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

img

پریفرم 32.5 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: 10000 عدد

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : 32.5

ارتفاع پریفرم: 125 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : 1350g - 1500ml

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

img

پریفرم 26 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: 12000 عدد

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : 26 گرم

ارتفاع پریفرم: 111 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : 810gr - 900ml

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

 

img

پریفرم 28 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: 12000 عدد

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : 28 گرم

ارتفاع پریفرم: 111 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : 810gr - 900ml مکعبی

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

 

img