درب 40 میلیمتر آب بندنوع رزین : HDPE

نوع بسته بندی: نایلون داخل کارتن

تعداد در بسته: ؟

آب بندی : آب بند

 وزن درب : ؟

موارد مصرف : انواع روغن های مایع خوراکی، انواع آب میوه و شیر

تولید این محصول به زودی انجام میگیرد.